Ondernemersdiploma Goederenvervoer

Voordat u zich als beroepsvervoerder kunt en mag vestigen moet u aan een aantal wettelijke eisen voldoen. De vereiste vergunning wordt alleen verstrekt als de toekomstige ondernemer voldoet aan de eisen vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid. Om aan te tonen dat u aan de eis van vakbekwaamheid voldoet, moet u een bij ministeriële regeling erkend Getuigschrift van Vakbekwaamheid overleggen. Deze ondernemersopleiding leidt u op voor de examens die uiteindelijk recht geven op het Getuigschrift van Vakbekwaamheid.

Inhoud:
De volgende modules worden behandeld tijdens de cursus:

  • Financieel Management
  • Calculatie
  • Bedrijfsmanagement
  • Personeelsmanagement
  • Wegvervoer Nationaal
  • Wegvervoer Internationaal

Examen:
Examens voor alle modules worden afgenomen door de SEB (Stichting Examenbureau Beroepsvervoer). Cursisten dienen het examen zelf aan te vragen. De kosten van de examens zijn niet inbegrepen in de studiekosten. Alle informatie vind u op de website van het CBR.

Certificering:
De twee beroeps specifieke modules en de vier basismodules leveren samen het getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Goederenvervoer op.

Cursusduur:
15 dagen

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen