Veilig Werken met Kleine Blusmiddelen

In situaties waar de kans op brand groot is, is het raadzaam om medewerkers op te leiden om met kleine blusmiddelen om te gaan.

Inhoud:

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is brand?
  • Hoe ontstaat brand?
  • Draagbare blustoestellen
  • Persoonlijke veiligheid
  • Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddelen
  • Vlampunt
  • Ontbrandingstemperatuur
  • Adembescherming
  • explosiegrenzen

Certificering:
Bij goed resultaat ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Cursusduur:
1 dagdeel

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Of in-company vanuit uw bedrijfslocatie

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen