Basis Veiligheid (B-VCA), 2-daagse opleiding - code 95

Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk. Meestal zijn onveilige handelingen (menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

Veel bedrijven zijn daarom VCA gecertificeerd. En steeds meer opdrachtgevers willen alleen nog werken met gecertificeerde onderaannemers en contractors die het VGM-zorgsysteem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zien als een belangrijk speerpunt in hun bedrijfsbeleid.

Inhoud:
Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden
 • Veilig gebruik gereedschappen
 • Elektrische veiligheid
 • Risico’s, gevaren en preventie
 • Ergonomie op de werkplek
 • Werken in besloten ruimten
 • Werken op hoogte
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Hijsen en tillen

Resultaat:
De cursus wordt afgesloten met examen. Bij een goed resultaat ontvangt men een certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusduur:
2 dagen

Groepsgrootte:
Inschrijving per persoon mogelijk

Waarde Nascholing:
14 uur

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Of in-company vanuit uw bedrijfslocatie

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen