winterdienst

In de wintermaanden wordt tijdens het weerbericht regelmatig gewaarschuwd voor gladheid als gevolg van sneeuw, ijzel of bevriezing van natte weggedeelten. De veiligheid van de weggebruiker, de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van bestemmingen komen dan in het geding. Daarom moet de gladheid worden bestreden.

Inhoud:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Gladheidsbestrijding algemeen;
  • Aanpak bij sneeuwval;
  • Beleidsplan gladheidsbestrijding;
  • De strooiwagen en strooimachine;
  • Arbeidsomstandighedenwetgeving;
  • PBM;
  • Verantwoordelijkheid en risico's en
  • Praktijk

Beoordeling:
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Cursusduur:
1 dag (2 dagdelen)

Waarde Nascholing:
7 uur

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

In-company vanuit uw bedrijfslocatie.