Chauffeur Afvaltransport - code 95

In de deelmarkt afvalstoffenvervoer zijn er een aantal hoofdgroepen te onderkennen:

 • Gesorteerd: (Huishoudelijk afval, grof huisvuil, bedrijfsafval, GRT, glas, KCA, bouw en sloopafval)
 • Ongesorteerd: (Puin, grong, hout, metal, kunststof, papier, textile)
 • Bouw en sloopafval: (Nieuwbouw, renovatie, wegenbouw, onderhoud)
 • Rolcontainer afval: (Karton, folie, keukenafval, bedrijfsafval (niet chemisch))

In verband met de milieu-problematiek is de wetgeving in een aantal wetten vastgelegd. De chauffeur, vervoerder en de afvalverwijderaar moeten sich aan de voorgeschreven richtlijnen houden.

Als chauffeur bent u het visitekaart van het bedrijf.

Gezien de verscheidenheid in afvalstromen zijn de taken en bevoegdheden enorm divers. Tijdens de werkzaamheden zijn er veel gaveren waar de chauffeur aan wordt blootgesteld.  Afvaltransport chauffeur is een verantwoordelijke en uitdagende baan die wel veilig moet kunnen worden uitgevoerd. Voorlichting en instructie is daarom van groot belang.

Na deze cursus is de chauffeur in staat om op adequate wijze de veiligheidsvoorschriften en regels op het gebied van milieu en Arbo toe te passen tijdens de werkzaamheden. Het werk van de chauffeur zal verantwoord en volgens de geldende voorschriften en regels worden uitgevoerd.

Inhoud:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetgeving
 • Kerntaken van het beroep
 • Administratieve handelingen
 • Veiligheid
 • Gevaren, risico’s, ongevallen en preventie
 • Besturen en beladen van het inzamelvoertuig
 • Beknelling bewegende delen
 • Blootstelling aan weersomstandigheden
 • Fysieke belasting
 • Geluid
 • Prik- en snij incidenten
 • Val gevaar
 • Gevaarlijke stoffen
 • Verkeer en omgeving
 • Vallende en wegschietende voorwerpen
 • Brand en explosiegevaar

Certificering:
Bij afsluiting van de cursus ontvangen de cursisten een bewijs van deelnamen.

Cursusduur:
1 dag

Waarde Nascholing:
7 uur

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

In-company vanuit uw bedrijfslocatie.

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen