Omgaan met Agressie (bus) Chauffeurs

Agressie en geweld op het werk is een aanzienlijk probleem.  Deze ongewenste omgangsvormen komen met name voor in dienstverlenende sectoren, waarin werknemers direct in contact komen met het publiek en met klanten.

De cursist krijgt inzicht in de aanpak van emotionele en instrumentale agressie, en in de gespreksstijlen en bijbehorend gedrag. De cursist krijgt kennis van de fysieke en psychische gevolgen die kunnen optreden na in aanraking te zijn geweest met agressie.

Inhoud:
De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de cursus:

  • Communicatie als onderdeel van dienstverlening
  • Herkennen en erkennen agressief gedrag
  • Reacties op agressief gedrag
  • Basisvaardigheden voor een professionele aanpak
  • Assertiviteit
  • Verschillen in conflicthantering
  • Van conflict tot samenwerking
  • De gevolgen van agressie
  • Escalerend gedrag

Certificering:
Bij goed resultaat ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

Cursusduur:
1 dag 

Waarde Nascholing:
7 uur

Locatie van de cursus:
Logic-All
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Of in-company vanuit uw bedrijfslocatie.

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen