Veiligheidsadviseurs ADR/ADN/IMDG/IATA

Taken van de veiligheidsadviseur

Externe veilligheidsadviseur in dienst nemen op gebied van ADR, ADN, IMDG en IATA.

De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en een jaarverslag opstellen over de algemene gang van zaken.

Verdere taken zijn :

 • nagaan of de vervoersvoorschriften binnen het bedrijf worden nageleefd;
 • adviseren van het management over een consistent veiligheidsbeleid;
 • identificeren van de stoffen en de te volgen voorschriften;
 • aankopen van middelen voor het transport;
 • passend laten opleiden van betrokken werknemers;
 • controleren van het personeel op kennis en instructies;
 • opstellen van noodprocedures in geval van calamiteiten;
 • analyseren van incidenten en invoeren van preventie maatregelen;
 • toetsen van onderaannemers aan de wettelijke eisen;
 • maatregelen invoeren om personeel bewust te maken van de mogelijke gevaren;
 • methodiek maken om documenten en uitrusting in vervoermiddelen te controleren.

Tevens is Logic-all aangesloten bij de Vereniging van Veiligheidsadvieurs (www.veiligheidsadviseurs.org).

Meer informatie of contact met Logic-all?

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

Of vraag direct een offerte aan:

Offerte aanvragen