Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen volgens ADR 1.3

In vele loodsen en magazijnen krijgt men te maken met uiteenlopende gevaarlijke stoffen. Deze producten kunnen gevaar opleveren voor mens en milieu. Het is daarom noodzakelijk dat de werkgever zorg draagt voor het doelmatig onderrichten en voorlichten van alle werknemers die regelmatig met deze stoffen moeten werken.

Inhoud:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetgeving
 • Gevaarseigenschappen
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Toezicht, opsporing
 • Verpakking documenten
 • Gevarenklasse, gevaarsetiketten
 • Kenmerking voertuigen
 • Laden, stuwage, lossen
 • Voorkomen ongevallen
 • Brand, brandbestrijding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets.

Certificering:
Bij voldoende resultaat ontvangen de cursisten het certificaat veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Cursusduur:
1 dag

Locatie van de cursus:
Logic-all


Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Of in-company vanuit uw bedrijfslocatie.

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen