Veilig Laden en Lossen van Gevaarlijke Stoffen
volgens ADR 1.3

Deze cursus is bestemd voor personen die tijdens het laden en lossen te maken krijgen met gevaarlijke stoffen.

Inhoud:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving
  • De gevarenklassen
  • Gebuik van verpakkingen
  • Gebruik en opmaak van documenten
  • Lezen van chemie en gevarenkaarten
  • Voorkomen incidenten
  • Handelen in geval van een incident
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen:
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets.

Certificering:
Bij voldoende resultaat ontvangen de cursisten het certificaat laden en lossen met gevaarlijke stoffen. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Cursusduur:
1 dag

Waarde Nascholing:
Niet van toepassing

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen