ADR Basis + klasse 1 + klasse 7

Alle chauffeurs die gevaarlijke stoffen ADR vervoeren boven de vrijgestelde hoeveelheid moeten in het bezit zijn van een ADR certificaat. Mocht u stoffen uit de klasse 1 en klasse 7 (explosieve en radioactieve stoffen) vervoeren, dan moet er een aanvullend ADR examen worden afgelegd.Logic-all biedt ook de mogelijkheid om beide modules afzonderlijk van elkaar te volgen.

Inhoud:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Alle Basis onderwerpen, plus
 • Optreden bij calamiteiten
 • Klasse 1:
  • Bijzondere risico’s verbonden aan ontplofbare stoffen en voorwerpen
  • Bijzondere voorschriften betreffende samenlading van stoffen en voorwerpen
 • Klasse 7:
  • Bijzondere risico’s verbonden aan ioniserende straling
  • Bijzondere voorschriften betreffende verpakking, behandeling, samenlading en stowage van radioactieve stoffen
  • Maatregelen bij een ongeval waarbij radioactieve stoffen zijn betrokken

Examen:
Na voltooiing van de cursus wordt er een digitaal examen afgelegd. 

Certificering:
Bij voldoende resultaat wordt het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Cursusduur:
3,5 dag

Waarde Nascholing:
21 uur

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5 
6222 PB Maastricht

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen