Asbest herkennen

Asbest kent vele verschijningsvormen en toepassingen waardoor het moeilijk wordt dit materiaal te herkennen.Het komt in de praktijk dan ook vaak voor dat asbest niet wordt herkend, of dat niet-asbesthoudend materiaal ten onrechte als verdacht kan worden bestempeld. Dit ooit zo gewaardeerde bouwmateriaal is inmiddels verworden tot een probleemmateriaal met grote risico's voor de gezondheid.

Doelgroep:
Deze cursus is geschikt voor iedereen die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Met name moet worden gedacht aan uitvoerenden in de renovatie en sloopaanneming, woningbouwverenigingen, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, asbestonderzoeksbureaus, inzamelbedrijven en GWW-bedrijven die herbruikbaar sloopafval verwerken. Bovendien is de cursus geschikt voor medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht, milieu-inspecteurs, politie, brandweer en Arbeidsinspectie.

Een niet onbelangrijk gegeven is dat de cursus 'asbest herkennen' invulling geeft aan de eisen zoals die in de verschillende certificatie schema's over dit onderwerp zijn opgenomen.Zo stellen de BRL 7001 BRL 9335 ,SC 530 en SC 540, eisen aan de kennis die hun medewerkers hebben van gevaarlijke stoffen.

Inhoud:
De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de cursus:

  • Introductie asbest;
  • Vindplaatsen asbest;
  • Wet- en regelgeving asbest;
  • Asbest, soorten en eigenschappen;
  • Risico's van asbest en ziekten;
  • Waar kan ik asbest tegenkomen?
  • Hoe te handelen bij ontvangst “verdachte” goederen?
  • Behandeling Arbo-informatieblad AI-3.

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om asbestverdachte materialen te kunnen herkennen in hun specifieke toepassing in gebouwen, bouw- en sloopafval en in grond en puin.

Cursusduur:
1 dagdeel

Resultaat:
De instructies worden afgesloten met een toets. Bij positief resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen