ADR-certificaat Basis

Chauffeurs moeten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen boven de vrijgestelde hoeveelheden in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat.

Inhoud:
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene voorschriften
 • De belangrijkste soorten van gevaar
 • Bescherming van het milieu
 • Preventieve maatregelen
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Brand en brandbestrijding
 • Voorkomen van ongevallen
 • Etikettering en kenmerking
 • Regels voor de chauffeur
 • Technische uitrusting van voertuigen
 • Samenladingsverboden
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • Gecombineerd vervoer

Examen:
Na voltooiing van de basiscursus kan examen worden afgelegd.
Het examen wordt digitaal afgenomen.

Certificering:
Bij voldoende resultaat wordt het ADR-certificaat Basis uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Cursusduur:
2,5 dag

Waarde Nascholing:
14 uur

Locatie van de cursus:
Logic-all
Limmelderweg 5
6222 PB Maastricht

Meer informatie over opleidingen bij Logic-all?

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op!

Direct inschrijven     Offerte aanvragen